Wolisz aplikacje w chmurze?
Sprawdź nasze najnowsze oprogramowanie - Helpdesk i Service Desk z Asset Management. Zarządzanie zasobami IT, system zgłoszeń, baza wiedzy, portal klienta, live chat, system wiadomości, zarządzanie zmianami, problemami, wydaniami i inne.
Galeria nowej aplikacji (pl.codenica.com)
Zobacz nasz nowy produkt dla ITNasza nowa polska witryna
Ewida Standard
Ewidencja wyposażenia firmy
Oprócz kompleksowej ewidencji IT, Ewida Standard to także ewidencja wyposażenia, telefonów, ewidencja sprzętu w firmie i etc.
Praca wielostanowiskowa
Możliwość współdzielenia bazy ewidencji MS SQL przez dowolną ilość użytkowników wraz z rozbudowanym systemem uprawnień dostępu
Materiały eksploatacyjne
Ewidencja i inwentaryzacja tuszy, tonerów, baterii i etc. przydzielanych do użytkowników, zestawów komputerowych i urządzeń
Terminarz
Ewidencja terminów wygasania licencji na oprogramowanie, gwarancji na urządzenia oraz dowolnie planowanych czynności
Ewidencja napraw sprzętu
Ewidencja napraw sprzętu w firmie z automatyczną zmianą statusu naprawianego urządzenia i kompleksową dokumentacją
Ewidencja kosztów modernizacji
Ewidencja kosztów aktualizacji licencji na oprogramowanie oraz kosztów rozbudowy dowolnych urządzeń lub oprogramowania
RODO - obsługa RODO w firmie
Obsługa RODO w firmie. Rejestrowanie zbiorów danych osobowych, uprawnień dostępu i pozwoleń na ich przetwarzanie
Import audytu z Ewida Audit
Importuj cyklicznie wyniki zdalnego audytu oprogramowania i komputerów wzbogacając i automatyzując swoją ewidencję
Galeria Ewida Standard
Zarządzanie zasobami IT : Ewidencja sprzętu komputerowego

Ewidencja sprzętu komputerowego – struktura

Ewidencja tworzona w programie oparta jest na obiektowo zorientowanym projekcie, w którym elementy są relacyjnie łączone ze sobą. Zestawy przechowują Urządzenia i Oprogramowanie, dzięki czemu możliwe jest wykonywanie przesuwania jednym ruchem całego kompletu elementów pomiędzy pracownikami. Użytkownik symbolizuje pracownika firmy i jest obiektem najwyższym w hierarchii. Użytkownik dynamicznie lokalizuje przypisane do niego obiekty za pośrednictwem właściwości Lokalizacja, Dział, Sekcja i Numer pokoju.  Licencja obsługuje relacje przypisania zarówno w trybie licencji na oprogramowanie jak i w trybach CAL i OEM. Materiały eksploatacyjne można łączyć z dowolnymi elementami ewidencji. Dokumenty zakupu i gwarancji to obiekty tworzące relacje z materialnymi elementami ewidencji i licencjami.

Image
Użytkownik
Pracownik firmy
Do niego przypisujemy tworzone zestawy. Dynamicznie lokalizuje powiązane z nim zestawy i zawarte w nich urządzenia i oprogramowanie.
Image
Dokument zakupu
Faktura zakupowa
Tworzy relacje w ewidencji z zestawami, urządzeniami, oprogramowaniem, licencjami i materiałami eksploatacyjnymi
Image
Zestaw
Dowolny komplet urządzeń i/lub oprogramowania
Tworzenie zestawów z urządzeń i/lub oprogramowania umożliwia przydzielanie i odłączanie ich pojedynczym ruchem do użytkownika.
Image
Dokument gwarancji
Gwarancja
Tworzy relacje w ewidencji z zestawami, urządzeniami, oprogramowaniem, licencjami i materiałami eksploatacyjnymi
Image
Licencja
Licencja na oprogramowanie lub CAL
Tworzy relacje z oprogramowaniem (licencjonowanie) oraz z zestawami i urządzeniami (CAL i OEM)
Image
Oprogramowanie
Pojedynczy, instalowany program
Oprogramowanie symbolizuje pojedynczą aplikację instalowaną na komputerze
Image
Urządzenie
Dowolne urządzenie, sprzęt, narzędzie i etc.
Urządzeniami mogą być dowolne urządzenia zewnętrzne, podzespoły, narzędzia, sprzęt i etc.
Image
Materiał eksploatacyjny
Tusz, toner, bateria i etc.
Dowolny element, który będzie przydzielany w trybie eksploatacji do użytkownika, zestawu, urządzenia i etc.
Image module
Instrukcje & Tutoriale

Polecane wpisy

Zarządzanie zasobami IT : Ewidencja wyposażenia firmy

Ewidencja wyposażenia firmy

Image module

Tradycyjna ewidencja i inwentaryzacja IT to ewidencja sprzętu i oprogramowania, licencji, komputerów i materiałów eksploatacyjnych. Program dzięki swojej obiektowej strukturze pozwala także na ewidencję i inwentaryzację telefonów, narzędzi czy dowolnego innego wyposażenia firmy. Obiekt Zestaw w aplikacji może być dowolnym zestawem grupującym urządzenia i oprogramowanie.

 • Zestaw telefoniczny (dołączamy do niego urządzenia: aparat, bateria i karta SIM).
 • Zestaw dysków USB (dołączamy do niego kilka dysków, które używa pracownik).
 • Zestaw sieciowy (przykładowe urządzenia dołączone: router, switch i etc.).
 • Zestaw narzędzi (dołączamy do niego dowolne narzędzia jako urządzenia).

Zestawem może więc być wszystko czego chcemy i co będzie stanowiło kontener dla innych urządzeń i/lub oprogramowania. Dzięki temu podejściu tworzona ewidencja nie jest niczym ograniczona. Po co tworzyć zestawy? By jednym ruchem móc przydzielać i odłączać od pracownika całą grupę przypisanych urządzeń, oprogramowania i licencji. To ogromnie upraszcza i znacznie przyspiesza codzienną ewidencję.

Więcej informacji
Zarządzanie zasobami IT : Praca wielostanowiskowa

Praca wielostanowiskowa

Czy Pani księgowa w Twojej firmie chce mieć dostęp do danych ewidencji? To nie problem, ponieważ Ewida Standard jest oprogramowaniem zaprojektowanym do pracy sieciowej – wielostanowiskowej. Wystarczy w ustawieniach bazy danych wybrać dowolny serwer MS SQL (także wersje bezpłatne MS SQL Express). Następnie wprowadzana jest nazwa dla bazy danych (program automatycznie utworzy tę bazę jeżeli nie istnieje). Ostatnim działaniem jest wybranie opcji tryb sieciowy by rozpocząć bezpieczny tryb pracy wielostanowiskowej. Tryb sieciowy zabezpiecza przed uszkodzeniem rekordy jednocześnie wprowadzane przez wielu użytkowników. Instancję programu instaluje się lokalnie i uruchamia w sesji lokalnej (tylko MS SQL instalowany jest na serwerze). Na każdym stanowisku, na którym program będzie działał w trybie pracy sieciowej należy aktywować osobną licencję.

Ewida Standard umożliwia także konfigurację uprawnień użytkowników. Dzięki temu można utworzyć spersonalizowane ustawienia praw dostępu do ewidencji. Tworzone są także login i hasło dla każdego pracującego w trybie sieciowym użytkownika.

Więcej informacji
Image module
Zarządzanie zasobami IT : Inwentaryzacja materiałów eksploatacyjnych

Inwentaryzacja materiałów eksploatacyjnych

Image module

Inwentaryzacja materiałów eksploatacyjnych to bardzo ważny element każdej ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania w firmie. Proces ten pozwala ustalić historię używanych materiałów eksploatacyjnych w dowolnych etapach czasowych (miesiąca, kwartału, roku czy dowolnym terminie). To umożliwia lepsze zarządzanie zasobami IT w firmie poprzez racjonalizację zakupów materiałów eksploatacyjnych. Aplikacja pozwala tworzyć i zarządzać dowolnymi typami materiałów eksploatacyjnych.

 • Ewidencja i inwentaryzacja tuszy do drukarek.
 • Ewidencja i inwentaryzacja tonerów do drukarek.
 • Ewidencja i inwentaryzacja baterii i akumulatorów i innych.

Dzięki obiektowej strukturze ewidencji można tworzyć własne kategorie materiałów eksploatacyjnych. Materiały można przydzielać do dowolnych obiektów w ewidencji (użytkowników, zestawów, urządzeń i etc.). To powoduje, że zarządzanie zasobami IT w firmie, w części ewidencji materiałów eksploatacyjnych, nie jest niczym ograniczone.

Więcej informacji
Zarządzanie zasobami IT : Terminarz

Terminarz

Każde zarządzanie zasobami IT w firmie uwzględnia monitorowanie upływających terminów gwarancji urządzeń, oprogramowania i terminów licencji. Program do tego celu zapewnia specjalne, zadokowane na dole aplikacji, okno Terminarza. Okno Terminarza wyposażone jest w automatycznie ładowane i uaktualniane terminy.

 • Ewidencja upływających terminów gwarancji.
 • Ewidencja upływających terminów licencji na oprogramowanie.
 • Ewidencja upływających terminów supportu licencji.
 • Ewidencja upływających terminów dowolnych, stworzonych przez użytkownika terminów, powiązanych z urządzeniami, komputerami, oprogramowaniem i etc.

Terminarz ma wbudowane predefiniowane filtry pomagające w orientacji w upływających terminach. Możemy wybrać aktualny tydzień, poprzedni tydzień, aktualny miesiąc, poprzedni miesiąc i etc.

Więcej informacji
Image module
Zarządzanie zasobami IT : Ewidencja napraw sprzętu

Ewidencja napraw sprzętu

Image module

Aplikacja umożliwia ewidencjonowanie każdej wykonanej naprawy sprzętu w firmie. Rejestrując naprawę komputera lub urządzenia, która nie jest jeszcze zakończona, program automatycznie zmienia statusy naprawianych urządzeń. Statusy przełączane są w stan „w naprawie” co powoduje ograniczenia w ruchu tymi elementami. Gdy rejestrujemy zakończenie naprawy statusy naprawianych elementów wracają do stanów właściwych. Status „w użyciu” ustawiany jest gdy element posiada przypisanie do zestawu lub użytkownika. Status „w zapasie” gdy dane urządzenie nie jest jeszcze inwentaryzowane jako aktywnie używane.

Proces rejestrowania naprawy umożliwia wprowadzenie dokładnych danych. Ewidencjonowany jest typ naprawy, serwis, dokumenty powiązane, dokładny opisu usterki i wykonane czynności, ilość roboczogodzin i koszty. Możliwe jest także dokonanie zmian we właściwościach naprawianego urządzenia oraz wydrukowanie protokołu naprawy zgodnie z własnym szablonem.

Więcej informacji
Zarządzanie zasobami IT : Ewidencja kosztów modernizacji

Ewidencja kosztów modernizacji

Oprogramowanie do inwentaryzacji sprzętu komputerowego posiada funkcję ewidencji kosztów modernizacji. Funkcjonalność ta umożliwia zarejestrowanie dowolnej modernizacji zarówno sprzętu jak i oprogramowania i licencji.

To rozwiązanie świetnie się sprawdza do ewidencji kosztów uaktualnień licencji na oprogramowanie wraz z kosztami przedłużenia ich wsparcia. Ewidencja kosztów modernizacji zapewnia także możliwość inwentaryzacji kosztów rozbudowy urządzeń i komputerów.

Inwentaryzacja modernizacji pozwala na bardzo szczegółową rejestrację wykonanych działań z dokładnym ich opisem. Ewidencja zawiera koszty, powiązane dokumenty zakupu i zmiany obowiązujących dat ważności w przypadku aktualizacji licencji. Umożliwia także stworzenie i wydrukowanie protokołu modernizacji zgodnie z własnym szablonem, dostosowanym do wymogów firmy.

Więcej informacji
Image module
Zarządzanie zasobami IT : Obsługa RODO w firmie i organizacji

Obsługa RODO w firmie i ogranizacji

Image module

Obsługa RODO w firmie i organizacji zintegrowana z kompleksową ewidencją IT. Rejestr zbiorów danych osobowych istniejących wewnątrz używanego oprogramowania. Rejestrowanie zgodnie z RODO użytkowników z dostępem do danych osobowych. Oprogramowanie do RODO umożliwia nadawanie uprawnień dostępu wskazanym użytkownikom (pracownikom) z wyszczególnieniem kategorii określonych w ustawie o RODO. Obsługa RODO zawiera także rejestr użytkowników, których dane osobowe znajdują się w zbiorach wraz z ich pozwoleniami na przetwarzanie danych osobowych.

 • Rejestr zbiorów danych osobowych.
 • Rejestr użytkowników z dostępem do danych osobowych.
 • Rejestr utworzonych uprawnień na dostęp do danych osobowych.
 • Rejestr użytkowników, których dane osobowe znajdują się w zbiorach.
 • Rejestr utworzonych pozwoleń na przetwarzanie danych osobowych.
 • Gotowe protokoły RODO z opcją pełnego dostosowania.
Więcej informacji
Zarządzanie zasobami IT : Import audytu z Ewida Audit

Import audytu z Ewida Audit

Oprogramowanie do inwentaryzacji Ewida Standard umożliwia tworzenie kompleksowej ewidencji wyposażenia firmy. Inwentaryzacja jest prowadzona manualnie przez jednego lub wielu użytkowników w sieci, z określonymi uprawnieniami dostępu do bazy.

Proces inwentaryzacji można jednak zautomatyzować w części elementów wykrywanych podczas audytu sieci w Ewida Audit.

 • Inwentaryzacja komputerów PC.
 • Inwentaryzacja urządzeń i podzespołów.
 • Inwentaryzacja oprogramowania.

Aby zautomatyzować tworzoną inwentaryzację dla komputerów, urządzeń i oprogramowania należy wykorzystać eksport z programu Ewida Audit. Ewida Audit jest narzędziem do zdalnego audytu komputerów i monitorowania pracowników.

Poznaj także Ewida Audit
Image module
Image module

Ewida Audit + Ewida Standard

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI IT

Ewida Audit i Ewida Standard to oprogramowanie zaprojektowane tak by można było używać go zarówno osobno i niezależnie jak i razem łącząc ich indywidualne cechy w kompleksowy system zarządzania zasobami IT w firmie.

Używaj Ewida Audit by wykonywać cykliczny audyt oprogramowania, monitorowanie komputerów i wsparcie działań helpdesk. Eksportuj wyniki audytu do bazy MS SQL w Ewida Standard i współdziel te dane z innymi użytkownikami rozszerzając ewidencję o materiały eksploatacyjne, urządzenia nie podłączone do sieci, telefony, narzędzia i pozostały sprzęt w firmie. Rejestruj naprawy, modenizacje, usługi i konserwacje.

Image module
Pobierz i sprawdź darmową wersję
dla 10 komputerów w firmie
Aby dowiedzieć się jak zainstalować i zacząć pracę odwiedź stronę Instrukcje & Tutoriale
Pobierz Ewida Standard