Audyt legalności oprogramowania
Audyt oprogramowania w firmie polega na przeskanowaniu komputerów pod kątem zainstalowanego oprogramowania
Zdalny audyt komputerów
Zdalny audyt komputera można wykonać za pomocą DCOM lub zainstalowanego Agenta lub też z użyciem D-Scannera
Wsparcie procesów Helpdesk
Zdalne zarządzanie plikami, rejestrem Windows, zdalna obsługa procesów i usług systemowych na komputerze pracownika
Zdalny pulpit i pogląd ekranów
Zdalny dostęp do komputera pracownika za pomocą RDP i VNC oraz podgląd komputerów z opcją zapisu do plików
Monitorowanie komputera w sieci
Monitorowanie czasu pracy komputera, monitorowanie zmian w jego podzespołach i instalowanym oprogramowaniu
Monitorowanie komputera pracownika
Monitorowanie komputera pracownika nadzoruje aplikacje, otwierane okna, użycie klawiatury i myszki oraz czasy aktywności
Monitorowanie Internetu w firmie
Monitorowanie Internetu oparte o mechanizm niezależny od przeglądarek zapewnia obsługę śledzenia ruchu HTTP i HTTPS
Eksport audytu do Ewida Standard
Eksportuj cyklicznie wyniki zdalnego audytu oprogramowania i komputerów wzbogacając i automatyzując swoją ewidencję
Galeria Ewida Audit
Zarządzanie zasobami IT : Audyt oprogramowania i sprzętu

Audyt oprogramowania i sprzętu – struktura

Audyt oprogramowania i sprzętu jest automatycznie tworzony w Ewida Audit. Struktura audytu oparta jest na obiektowo zorientowanym projekcie, w którym elementy łączone są ze sobą za pomocą różnych typów relacji. Hosty reprezentują skanowane komputery i automatycznie generują w procesie audytu Zestawy komputerowe, wraz z wykrytymi UrządzeniamiOprogramowaniemUżytkownik symbolizuje pracownika firmy i jest obiektem najwyższym w hierarchii. Użytkownik dynamicznie lokalizuje przypisane do niego obiekty za pośrednictwem właściwości Lokalizacja, Dział, Sekcja i Numer pokoju. Licencja obsługuje relacje przypisania zarówno w trybie licencji na oprogramowanie jak i w trybach CAL i OEM. Aby skorzystać z trybu automatycznego powiązania licencji z wykrytym oprogramowaniem należy przypisać wybrane Licencje do Hostów w trybie Audyt-Autodopasowanie. Dokumenty zakupu i gwarancji to obiekty tworzące relacje z materialnymi elementami audytu i licencjami.

Image
Użytkownik
Pracownik firmy
Do niego przypisujemy tworzone zestawy. Dynamicznie lokalizuje powiązane z nim zestawy, urządzenia i oprogramowanie.
Image
Host
Audytowany komputer
W trakcie audytu generuje zestaw, jego urządzenia i oprogramowanie. Automatycznie dopasowuje licencje.
Image
Dokument zakupu
Faktura zakupowa
Tworzy relacje w ewidencji z zestawami, urządzeniami, oprogramowaniem, licencjami i materiałami eksploatacyjnymi.
Image
Zestaw
Dowolny komplet urządzeń i/lub oprogramowania
Tworzenie zestawów z urządzeń i/lub oprogramowania umożliwia przydzielanie i odłączanie ich pojedynczym ruchem do użytkownika.
Image
Dokument gwarancji
Gwarancja
Tworzy relacje w ewidencji z zestawami, urządzeniami, oprogramowaniem, licencjami i materiałami eksploatacyjnymi.
Image
Licencja
Licencja na oprogramowanie lub CAL
Tworzy relacje z oprogramowaniem (licencjonowanie) oraz z zestawami i urządzeniami (CAL i OEM).
Image
Oprogramowanie
Pojedynczy, instalowany program
Oprogramowanie symbolizuje pojedynczą aplikację instalowaną na komputerze.
Image
Urządzenie
Dowolne urządzenie, sprzęt, narzędzie i etc.
Urządzeniami mogą być dowolne urządzenia zewnętrzne, podzespoły, narzędzia, sprzęt i etc.
Image module
Instrukcje & Tutoriale

Polecane wpisy

Zarządzanie zasobami IT : Audyt legalności oprogramowania

Audyt legalności oprogramowania

Image module

Audyt oprogramowania to działanie polegające na wykonaniu zdalnego skanowania oprogramowania zainstalowanego na komputerach i porównanie wyniku z posiadanymi licencjami.

Program umożliwia wykonywanie audytu oprogramowania zarówno przez informatyków z działu IT wewnątrz firmy jak i przez wyspecjalizowane audytorskie firmy zewnętrzne.

Proces audytu w Ewida Audit podzielony jest na dwie części: skanowanie i rozpoznanie. Pierwsza część odpowiada za pobieranie źródłowych informacji (WMI, Rejestr Windows, skanowane pliki) z audytowanych komputerów. Druga to proces zamiany obiektów źródłowych w rozpoznane (zestawy komputerowe, urządzenia i oprogramowanie). Każdy z tych etapów może być szczegółowo skonfigurowany przez użytkownika.

Więcej informacji
Zarządzanie zasobami IT : Zdalny audyt komputerów PC

Zdalny audyt komputerów PC

Zdalny audyt komputerów to proces pobierający ze skanowanej jednostki PC szczegółowe informacje na temat posiadanych podzespołów oraz zainstalowanego oprogramowania. W programie Ewida Audit do wyboru mamy następujące metody audytu.

Zdalny audyt za pomocą DCOM (połączenie bezagentowe).
Zdalny audyt za pomocą zainstalowanego Agenta na komputerze końcowym.
Audyt komputerów za pomocą Desktop Scannera (D-Scanner).  D-Scanner to mały program skanujący dołączony do Ewida Audit, który można skopiować na dysk USB i wykonywać za jego pomocą audyt. D-Scannera można użyć na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na manualnym użyciu skanera z jego interfejsu na każdym komputerze (zalecany dla audytorów). Drugim sposobem jest uruchomienie D-Scannera z własnych skryptów sieciowych. Argumenty wywołania opisane są na stronie Instrukcje & Tutoriale.

Więcej informacji
Image module
Zarządzanie zasobami IT : Wsparcie Procesów Helpdesk

Wsparcie procesów Helpdesk

Image module

Agenci zainstalowani na komputerze pracownika zajmują się procesem audytu, monitorowania komputera i wsparciem działań helpdesk. Umożliwia to zarządzanie zasobami IT poprzez zdalne wykonywanie działań na komputerze pracownika.

• Wysyłanie informacji do pojedynczego pracownika lub grupy pracowników.
• Podgląd online ekranu komputera pracownika z opcją zapisu do plików.
• Zdalny pulpit VNC i RDP – możliwość zdalnego połączenia z komputerem pracownika.
• Zdalna konsola CMD – możliwość zdalnej pracy w trybie konsoli.
• Zdalne zarządzanie plikami na komputerze pracownika.
• Zdalne zarządzanie rejestrem na komputerze pracownika.
• Zdalne zarządzanie procesami na komputerze pracownika.
• Zdalne zarządzanie usługami na komputerze pracownika.
• Zdalne uruchomienie dowolnego pliku (aplikacji, skryptu etc.).
• Zdalna blokada ekranu komputera i wylogowanie pracownika.
• Zdalne wyłączenie i restart komputera.

Więcej informacji
Zarządzanie zasobami IT : Zdalny pulpit i podgląd ekranu komputera

Zdalny pulpit i podgląd ekranu komputera

Funkcja Podgląd ekranów umożliwia obserwację działań monitorowanego pracownika, bez możliwości ingerowania w nie. Podgląd ekranu wymaga zainstalowanego Agenta na monitorowanym komputerze. Możliwe jest seryjne zapisywanie widocznych działań pracownika do plików graficznych (jpeg i gif).

Aby całkowicie przejąć kontrolę nad komputerem pracownika można użyć dwóch wbudowanych w program funkcji zdalnego połączenia. Pierwszy mechanizm to RDP (z wylogowaniem użytkownika) a drugi to VNC (sesja wspólna z użytkownikiem). Oba mechanizmy zdalnego połączenia (RDP i VNC) wymagają zainstalowanego Agenta na komputerze pracownika.

Więcej informacji
Image module
Zarządzanie zasobami IT : Monitorowanie komputera w sieci

Monitorowanie komputera w sieci

Image module

Monitorowanie komputerów w firmie dostarcza bardzo dokładnych informacji do analizy. Otrzymujemy m.in. dane o czasie pracy komputera, jego zmianach w podzespołach oraz instalowanych i odinstalowywanych aplikacjach. Agent monitorujący komputer umożliwia blokowanie oprogramowania (tworzenie czarnej listy aplikacji). Konfiguracji  podlega także komunikat, jaki widzi pracownik w chwili zablokowania aplikacji.

Monitorowanie urządzeń i podzespołów polega na wykonywaniu cyklicznego, szybkiego audytu urządzeń w tle i porównywaniu tego z posiadanymi danymi. Każda różnica jest natychmiast zgłaszana do konsoli Ewida Audit.

Administrator programu ma także do dyspozycji raporty różnicowe pomiędzy dowolnie wybranymi audytami sprzętu i oprogramowania. Ich zadaniem jest dostarczenie kompleksowych informacji o różnicach pomiędzy skanowaniami komputerów.

Więcej informacji
Zarządzanie zasobami IT : Monitorowanie komputera pracownika

Monitorowanie komputera pracownika

Monitorowanie komputera pracownika opiera się m.in. na monitorowaniu poniższych jego działań.

• Monitorowanie aktywności pracownika.
• Monitorowanie włączenia i wyłączenia komputera.
• Monitorowanie przyciśniętych klawiszy klawiatury i myszki.
(Bez inwigilacji! – Agent nie zapisuje jaki klawisz został wciśnięty,
tylko fakt wciśnięcia, mierzona jest więc tylko aktywność).
• Monitorowanie okien (aplikacje, foldery, dokumenty, strony www i etc.).
• Monitorowanie czasów aktywności okna na pierwszym planie (focus).
• Monitorowanie otwieranych aplikacji i obsługa blokowania wybranych programów.
• Monitorowanie Internetu niezależne od przeglądarki (własny system proxy).
• Monitorowanie drukowania (szczegółowe dane każdego wykonanego wydruku).
• Monitorowanie użycia dysków USB przez pracownika i inne.

Więcej informacji
Image module
Zarządzanie zasobami IT : Monitorowanie Internetu w firmie

Monitorowanie Internetu w firmie

Image module

Monitorowanie Internetu jest procesem niezależnym od używanej przeglądarki i opiera się o wbudowany w Agenta mechanizm proxy. Monitorowany jest tylko ruch internetowy, dzięki czemu Agent nie spowalnia całego ruchu w sieci firmy.

• Monitorowanie HTTP.
• Monitorowanie HTTPS.
• Obsługa zmiany portu dla proxy na własny.
• Obsługa blokowania wybranych adresów URL.
• Obsługa przekierowywania (redirect) wybranych adresów URL.
• Obsługa wyłączania z monitorowania Internetu wybranych domen.
• Obsługa wyłączania z monitoringu Internetu wybranych komputerów.
• Obsługa klasyfikacji domen do celów analizy ruchu.
• Obsługa własnej treści HTML do wyświetlania informacji o blokadzie wybranej witryny monitorowanemu pracownikowi.

Więcej informacji
Zarządzanie zasobami IT : Eksport Audytu do Ewida Standard

Eksport audytu do Ewida Standard

Ewida Audit to system do zarządzania zasobami IT umożliwiający zdalne wykonywanie audytu oprogramowania i sprzętu w firmie. Danymi audytu można cyklicznie zasilać ewidencję wyposażenia firmy prowadzoną w programie Ewida Standard. Ewida Standard pozwala na współdzielenie tych danych z innymi użytkownikami oraz o znaczne rozszerzenie ich elementów.

Ewidencja komputerów PC.
Ewidencja urządzeń i podzespołów.
Ewidencja oprogramowania.

Eksport automatycznie tworzonych audytów możemy wykonywać cyklicznie, uaktualniając istniejące w ewidencji dane. Program nigdy nie usunie żadnego istniejącego w ewidencji środka trwałego, może jedynie uaktualnić jego parametry. Elementy audytu niezgodne z prowadzoną ewidencją może usunąć tylko użytkownik Ewida Standard z odpowiednim protokołem usunięcia środka trwałego.

Poznaj także Ewida Standard
Image module
Image module

Ewida Audit + Ewida Standard

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI IT

Ewida Audit i Ewida Standard to oprogramowanie zaprojektowane tak by można było używać go zarówno osobno i niezależnie jak i razem łącząc ich indywidualne cechy w kompleksowy system zarządzania zasobami IT w firmie.

Używaj Ewida Audit by wykonywać cykliczny audyt oprogramowania, monitorowanie komputerów i wsparcie działań helpdesk. Eksportuj wyniki audytu do bazy MS SQL w Ewida Standard i współdziel te dane z innymi użytkownikami rozszerzając ewidencję o materiały eksploatacyjne, urządzenia nie podłączone do sieci, telefony, narzędzia i pozostały sprzęt w firmie. Rejestruj naprawy, modernizacje, usługi i konserwacje.

Image module
Pobierz i sprawdź darmową wersję
dla 10 komputerów w firmie
Aby dowiedzieć się jak zainstalować i zacząć pracę odwiedź stronę Instrukcje & Tutoriale.